Zábavne i záhadne o Slovensku

CD-ROM O Slovensku Zábavne i záhadneCD-ROM O  Slovensku Zábavne i záhadne 2007 je unikátna multimediálna encyklopédia, ktorá svojím rozsahom a kvalitou spracovania nemá na Slovensku obdobu.

Ucelená multimediálna aplikácia v sebe spája okrem takmer 1000 hypertextových článkov6 veľkých interaktívnych máp aj viac ako 1000 fotografií rôznych autorov, 12 krátkych videí a 85 samostatných máp pre jednotlivé geomorfologické celky. (ako pracuje?)

Okrem toho obsahuje 23 pesničiek vrátane karaoke verzií, 200 vtipov, ako bonus test zemepisných znalostí a puzzle zostavené z mapy Slovenska a množstvo ďalších funkcií: vyhľadávanie, tlač textov a notových záznamov, export textov pre ďalšie spracovanie. (čo obsahuje?)

Encyklopédia je určená pre všetkých, ktorí sa zaujímavou formou chcú dozvedieť viac o Slovensku, alebo si naplánovať aktívnu dovolenku. Mimoriadne vhodná je pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl na štúdium zemepisu, dejepisu, prírodopisu a mnohých ďalších predmetov. (komu je určená?)

CD-ROM si môžete kúpiť vo vybraných kníhkupectvách alebo cez internet. (kde kúpiť?)

Editor máp 2

Pozrite si náš nový produkt Editor máp 2.